OPDRACHTEN – Wettelijke formaliteiten

  • Begeleiding tijdens wettelijke formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de Griffies van de Rechtbanken, bij de BTW, bij de NBB (Nationale Bank België en in het bijzonder de Balanscentrale NBB) of nog registratie van huurcontracten of andere diverse documenten
  • Juridisch secretariaat (Algemene Vergadering, enz.)
  • Registratie van merken of patenten