OPDRACHTEN – Fiscaliteit

 • Fiscale audit
 • Opmaken van fiscale dossiers
 • Opmaken van fiscale aangiftes : PB, VennB, niet-inwoners PB en VennB, rechtspersonenbelasting
 • Opmaken van aangiften over beroeps-, roerende, enz. voorheffingen
 • Opmaken van fiscale fiches en aangiften (hoofdzakelijk 281/325.20 en .50)
 • Fiscale controles / vertegenwoordigen van belastingplichtigen
 • Antwoorden op de vragen van fiscale administraties, alsook op de wijzigings berichten en belastingheffing
 • Opmaken en opvolgen van fiscale betwistingen
 • Fiscaal advies / Optimisaties
 • Vragen van rulings
 • Fiscale vertegenwoordiging van buitenlandse vennootschappen
 • Buitenlandse kaderpersoneel
 • Successieplanning