OPDRACHTEN – Rechterlijk

  • Gerechtelijk ontbinding
  • Bijstand in het kader van faillissementen
  • Missies in kader van de WCO-wet
  • Gerechtelijke expertises (Vincent DELVAUX is accountant bij de Rechtbank van Koophandel van Brussel)