OPDRACHTEN – (i)VZW´s

  • Boekhoudkundige verplichtingen waaronder het voeren van een vereenvoudigde  of volledige boekhouding (dubbele boekhouding)
  • Opmaken van interne jaarrekening en NBB-schema’s (verkorte of volledige vorm) Begeleiding bij het opmaken van budgetten (jaarlijks)
  • Fiscale verplichtingen waarvan fiscale aangiften (over patrimonium en als rechtspersoon)