OPDRACHTEN – Jaarrekening

  • Audit (boekhoudkundige en/of fiscale)
  • Opmaken van jaarrekening (interne gedetailleerde en NBB verkort of volledig schema)
  • Bijstand bij vergaderingen van het beheersorgaan (raad van bestuur)
  • Zittingen van algemene vergaderingen
  • Structurele en statistische enquêtes
  • Financiële verslagen (waarvan ratio´s)