OPDRACHTEN – BTW

  • Opmaken van periodieke aangiften
  • Opmaken van de jaarlisting
  • Opmaken van de intracommunautaire listing
  • Opmaken van andere specifieke BTW aangiftes
  • BTW-Controles / Vertegenwoordigingen van belastingplichtigen
  • Antwoorden op vragen over BTW inlichtingen
  • Opmaken en opvolgen van BTW betwistingen
  • BTW advies
  • Terugbetalingsaanvraag van Belgische BTW door buitenlandse BTW aangevers
  • Fiscale vertegenwoordiging van buitenlandse vennootschappen