ENUMIBEL, een netwerk van bevoegdheden tot uwe dienst !

Onze bedrijfsrevisoren, accountants en/of belastingconsulentenkantoren NUMIBEL werken samen met naleving van de professionele normen en de deontologische regels eigen aan elk beroep. De opdrachten worden door gekwalificeerde en ervaren medewerkers en, desnoods met de steun van externe adviseurs zoals advocaten, notarissen en andere gespecialiseerd collega´s vervuld.


numibel

Bedrijfsrevisorenkantoor

voert vooral wettelijke audit en controle opdrachten uit en ook contractuele opdrachten en adviezen op financiële gebied.

Accountants en belastingconsulentenkantoor

Steunt de ondernemingen en de verenigingen van de non-profitsector in hun bestuur en ontwikkelingen en begeleidt ze door de boekhoudkundige en fiscale wettelijke bepalingen.


Onze ontwikkelingen en onze partners op internationaal niveau :

globe-trotter

Sinds 2003 onderhoudt NUMIBEL goede medewerkingen met buitenlandse confraters onder andere uit Luxemburg, Zwitzerland, Frankrijk, Spanje en Marokko. NUMIBEL is lid van de “GIE A.T.A. (Audit Tax Accountancy) die, door de wereld, onafhankelijke structuren van Accountants en Commissarisen verzamelt. Deze professionele adviseurs-specialisten zijn gedreven door de wil hun vaardigheden en kun vernieuwingsgeest samen te bundelen om de synergie te bevorderen om een label van doeltreffendheid en kwaliteit ten dienste van hun klanten te ontwikkelen.
 
 


 

Corona-newsflash

Alle (fiscale) maatregelen, subsidies en premies op een rijtje